Ogólny regulamin EU.org

Poniższy regulamin obowiązuje wszystkie poddomeny EU.org.

Istnieją jeszcze dodatkowe zasady dla poddomen bezpośrednich.

Strony komercyjne

Pomimo iż usługa jest adresowana głównie do organizacji non-profit i not-for-profit (nie uzyskujących dochodów) oraz osób indywidualnych, małe strony komercyjne są również rejestrowane, jednakże są BARDZO PROSZONE aby robiły to tylko w ostateczności (prosimy rozważyć rejestrację domeny u upoważnionego rejestratora domen, na przykład ICANN na stronie InterNIC, lub Gandi), oczywiście jeśli ich cele są zbieżne z celami EU.org.

Strony nieeuropejskie

Ponieważ Europa nie jest jedynym miejscem gdzie narodowe regulaminy NIC'ów są problemem, strony nieeuropejskie są mile widziane.

Upoważnienie do administracji

Zalecane jest, aby właściciele poddomen uzyskali odpowiednie upoważnienia do administracji od osób utrzymujących ich serwery nazw lub komputery w domenie.

Przestrzeganie standardów Internetu

Właściciele poddomen muszą spełniać standardy Internetu (RFC). W tym zawierają się (lecz nie jest ograniczone do): Właściciele poddomen są także zobowiązani nie spam'ować (wysyłać masowo niechcianych e-mail'i lub postów na grupy dyskusyjne) oraz nie ułatiwiać spam'owania dostarczając do tego narzędzi.

Znaki towarowe

Przepisy InterNIC odnośnie znaków towarowych stanowią:
Rejestracja nazwy domeny nie nadaje żadnych praw w świetle prawa do tej nazwy i wszelkie spory między stronami dotyczące praw do używania określonej nazwy powinny być rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami przy użyciu ICANN UDRP.

Strona główna Otwarte domeny Ogólny Regulamin Jak zarejestrować