Regulamin dla EU.org

Poniższy regulamin dotyczy tylko domen rejestrowanych bezpośrednio pod EU.org.

Ogólny regulamin również obowiązuje.

Zapobieganie "pączkowaniu"

Administratorzy domen zastrzegają sobie prawo do odmowy stworzenia jakiejkolwiek domeny bezpośrednio pod EU.org jeśli ocenią, że rejestracja w istniejącej poddomenie EU.org (np. delegacji krajowej) będzie słuszniejsza.

Ma to na celu uniknięcie tworzenia pustych i przez nikogo nie zarządzanych nazw.

Typy rekordów

Aby zminimalizować administrację, świadczona jest tylko delegacja domen (rekord NS).

Jeśli chciałbyś inne typy rekordów, musisz poprosić o delegację domeny dla wybranej strefy i administrować nową strefą samemu.

W takim wypadku musisz mieć dostęp do komputera z serwerem nazw. Jeśli nie masz możesz poszukać o utrzymywaniu DNS.

Nazwy poddomen

Tylko poddomeny 4 znakowe (lub więcej) będą automatycznie rejestrowane.

3 znakowe nazwy są przeważnie zarezerwowane dla potrzeb własnych i przyszłych rozszerzeń, ale mogą być przyznane na drodze wyjątku przede wszystkim dla stowarzyszeń non-profit, Europejskich organizacji, itp.

2 literowe nazwy są zarezerwowane dla domen otwartych dla rejestracji i przyszłych potrzeb własnych. Pierwsza kategoria zawiera:

2 znakowe nazwy włączając w to cyfrę poprzedzoną literą mogą być przyznane wyjątkowo dla Europejskich organizacji non-for-profit, które mają taką nazwę tylko na drodze wyjątku.

Napisz do hostmaster@EU.org jeśli masz mocną argumentację, aby prosić o stworzenie domeny według tych kryteriów (na przykład jeśli chcesz uzyskać i administrować delegacją dla krajowej domeny).


Strona główna Otwarte domeny Ogólny Regulamin Jak zarejestrować